Εφαρμογή των οδηγιών για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης – Οι περιπτώσεις του υδροφόρου ορίζοντα για Νεάπολη και Μουρίκι

Σύντομη περιγραφή

Ο κύριος στόχος της διαπεριφερειακής ανάλυσης είναι να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα των επτά Περιφερειών Ανάλυσης που πραγματοποιείται από κάθε περιφέρεια που συμμετέχουν στο έργο (Ανδαλουσία, Βαλένθια, τη Σλοβενία, τη Δυτική Μακεδονία, Πεδεμόντιο, Σικελία, Τοσκάνη), προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία η εφαρμογή της οδηγίας IPPC
INTERREGIONAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IPPC DIRECTIVE

MED-IPPC-NET Δίκτυο για την ενίσχυση και βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών 96/61 / ΕΚ και 2008/1 / ΕΚ του Συμβουλίου για την Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης στη Μεσόγειο.
Guidelines on the Best Practices on IPPC Permitting and Following-up Procedure

Το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης έχει συλλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προβλέπονται, από τη μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε από κοινού και από τους Εταίρους κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έργου. Η οδηγία IPPC αποτελείται από τέσσερα σημεία: «Νομοθεσίες, Διοικητική, Έλεγχος και Επιθεώρηση συστήματος και Περιεχόμενο της άδειας
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE IPPC DIRECTIVE (96/61/CE) IN THE REGION OF West Macedonia

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες το κύριο σύστημα υδροφόρου ορίζοντα στο Μουρίκι θεωρείται χαμηλού – μεσαίου ευάλωτο. Ο προσδιορισμός των κύριων πιθανών πηγών ρύπανσης μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για το μελλοντικό σχεδιασμό των χρήσεων γης και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
Mouriki RISK ASSESMENT POLLUTION HAZARD

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μετρήσεις το κύριο υδροφόρο σύστημα στην λεκάνη της Νεάπολης θεωρείται ως μεσαίο – υψηλό ευάλωτο. Ο προσδιορισμός των κύριων πιθανών πηγών ρύπανσης μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το μελλοντικό σχεδιασμό των χρήσεων γης και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Neapoli RISK ASSESMENT POLLUTION HAZARD

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 5

Έργο μελέτης