Ειδική Φυτοτεχνική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Ορυχείων Πτολεμαΐδας

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα Ειδική Φυτοτεχνική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Ορυχείων Πτολεμαΐδας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιλογή Ξυλωδών Ειδών για Αποκατάσταση Ορυχείων Περιοχής Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ Α.Ε., ΔΛΚΔΜ/435/2010», του οποίου ανάδοχος είναι το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), από τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων/Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και έχει στα λεί από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάρτηση στον παρόν δικτυακό τόπο.

Παραδοτέα Μελέτης

Ειδική Φυτοτεχνική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Ορυχείων Πτολεμαΐδας (A)
Ειδική Φυτοτεχνική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Ορυχείων Πτολεμαΐδας(B)
Ειδική Φυτοτεχνική Μελέτη για την Αποκατάσταση της Βλάστησης Ορυχείων Πτολεμαΐδας ΧΑΡΤΕΣ