Εκτίμηση της προέλευσης του χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Εκτίμηση της προέλευσης του χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής-Αγίου Δημητρίου-Ρυακίου-Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης” ανατέθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ), το Δήμος Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και στον Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της ρύπανσης του νερού των υπόγειων υδροφορέων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου – Ρυακίου – Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης