Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία – Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαΐδας

Σύντομη περιγραφή

Στην Δ. Μακεδονία σήμερα λειτουργούν τρία δίκτυα τηλεθέρμανσης που αξιοποιούν την απορριπτόμενη θερμότητα από την καύση λιγνίτη στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ για να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και την ευρύτερη περιοχή Αμυνταίου. Οι πρόσφατες όμως εξελίξεις στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και τη διεθνή κλιματική πολιτική έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, με αποτέλεσμα η λιγνιτική παραγωγή τα τελευταία χρόνια να βαίνει διαρκώς μειούμενη. Ταυτόχρονα, η πρόοδος της τεχνολογίας καθιστά την καθαρή ενέργεια ευθέως ανταγωνιστική με τον λιγνίτη με αποτέλεσμα το μέλλον της συμμετοχής του στο μίγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας να διαγράφεται δυσοίωνο. Είναι αναγκαίο, επομένως, να εξεταστούν λύσεις για την κάλυψη των μελλοντικών θερμικών αναγκών στη Δ. Μακεδονία που δεν βασίζονται στην συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύσιμο τον λιγνίτη. Η παρούσα μελέτη διερευνά την οικονομική βιωσιμότητα προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης εξ’ ολοκλήρου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέχθηκε ενδεικτικά η πόλη της Πτολεμαΐδας αν και παρόμοιες λύσεις μπορούν να εξεταστούν και στην περίπτωση άλλων πόλεων της Δ. Μακεδονίας.

Περιεχόμενα
Περίληψη
1. Εισαγωγή
1.1. Τηλεθέρμανση στη Δ. Μακεδονία
1.2. Πλεονεκτήματα της τηλεθέρμανσης
1.3. Περιγραφή της σημερινής κατάστασης σε Κοζάνη, Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα
1.3.1. Τηλεθέρμανση Κοζάνης
1.3.2. Τηλεθέρμανση Αμύνταιου
1.3.3. Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας
1.4. Ανάγκη μετάβασης σε ένα άλλο μοντέλο θέρμανσης στη Δ. Μακεδονία
1.5. Η ευρωπαϊκή εμπειρία
1.5.1. Η πόλη του Güssing στην Αυστρία
1.5.2. Η πόλη του Marstal στη Δανία
1.5.3. Η πόλη του Poderwijk στην Ολλανδία
1.5.4. Το βιοαέριο στη Δανία
2. Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας
2.1. Βιοαέριο
2.1.1. Αξιοποίηση λυμάτων βιολογικού καθαρισμού
2.1.2. Κτηνοτροφικά απόβλητα
2.1.3. Συμπαραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο
2.1.4. Τεχνοοικονομικές παράμετροι
2.2. Θερμικά Ηλιακά με Διεποχική Αποθήκευση Θερμότητας και Αντλίες Θερμότητας
2.2.1 . Τεχνικοοικονομικές παράμετροι
2.3. Βιομάζα
2.3.1. Δυναμικό βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία
2.3.2. Κόστος βιομάζας
2.3.3. Λέβητες Βιομάζας
2.3.4. Σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με την τεχνολογία Organic Rankin Cycle (ORC)
3. Οικονομική Ανάλυση – Σενάρια
3.1. Σενάριο 1: Λέβητες βιομάζας
3.2. Σενάριο 2: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας και λέβητες βιομάζας
3.3. Σενάριο 3: Λέβητες Βιομάζας και ΣΗΘ – ORC
3.4. Σενάριο 4: ΣΗΘ – ORC
3.5. Σενάριο 5: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας και μονάδες ΣΗΘ – ORC
3.6. Σενάριο 6: ΣΗΘ βιοαερίου, Ηλιοθερμικά με Διεποχική Αποθήκευση-Αντλίες Θερμότητας, Λέβητες Βιομάζας και μονάδες ΣΗΘ – ORC
3.7. Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων
4. Συμπεράσματα
Παράρτημα: Τοπική συνεργατικότητα

Παραδοτέα Μελέτης

Εναλλακτικές λύσεις για την τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία – Η περίπτωση της πόλης της Πτολεμαΐδας : H Ptolemaida

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης