Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ και οδηγοί υποστήριξης για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Σύντομη περιγραφή

Παρατίθενται παρακάτω:

Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στο χώρο της πρώην λιπασματοβιομηχανίας της ΑΕΒΑΛ. Η έκταση της ΑΕΒΑΛ ανήκει στο Δήμο Πτολεμαΐδας και θα παραχωρηθεί για τη δημιουργία του Πάρκου. Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων ανέρχεται στα 2700 στρέμματα.
Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ

Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων
Περιέχει ανάλυση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων στην Ελλάδα καθώς και αξιολόγηση των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή τους.
Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Οδηγός Καλών Πρακτικών για τη Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Πάρκου
Ο κύριος στόχος του παρόντος οδηγού είναι η συλλογή καλών πρακτικών για την ίδρυση, την ενοποίηση και την ολοκληρωμένη διαχείριση ενός τεχνολογικού πάρκου. Το έγγραφο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του Τεχνολογικού Πάρκου Walqa στην Χουέσκα της Ισπανίας που το 2012 συμπλήρωσε 10 χρόνια λειτουργίας.
Οδηγός Καλών Πρακτικών Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Πάρκου

Παραδοτέα Μελέτης

Επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη Τεχνολογικού Πάρκου στην ΑΕΒΑΛ

Οικονομική Μελέτη για την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων

Οδηγός Καλών Πρακτικών Δημιουργία, Διαχείριση και Ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Πάρκου