Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς: “Καστοριά, ευρωπαϊκή πόλη να ζεις και να επισκεφθείς”

Σύντομη περιγραφή

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται από τα κοινά χαρακτηριστικά της, δηλαδή την αστική, κοινωνική, εμπορική και επιχειρηματική υποβάθμιση, τις έντονες εισοδηματικές ανισότητες, την εμφάνιση θυλάκων ανεργίας – ιδιαίτερα των νέων, τη γήρανση του τοπικού πληθυσμού, τα έντονα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης, και τις δυσκολίες πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται σε:
• Παλιά Πόλη (Πολεοδομική Ενότητα Α): περιλαμβάνει κυρίως τον ιστορικό πυρήνα της Πόλης, με καθοριστικά στοιχεία τον παραδοσιακό ιστό και το πλούσιο απόθεμα των εκκλησιαστικών (κυρίως) μνημείων και την ύπαρξη παραδοσιακών κτισμάτων – μεμονωμένων και συνόλων (πυρήνων), με αρνητικά στοιχεία την αλλοίωση της ιστορικής και πολιτισμικής φυσιογνωμίας της Πόλης, την απώλεια σημαντικού μέρους από τα διατηρητέα κτίρια (λόγω κακής συντήρησης και εγκατάλειψης) και την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού (κοινωφελείς εξυπηρετήσεις).
• Αγορά (Πολεοδομική Ενότητα Β): περιλαμβάνει την πρώτη εκτός των τειχών επέκταση της πόλης και αποτελεί την κεντρική περιοχή της πόλης όπου συγκεντρώνεται το σύγχρονο εμπόριο, οι κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Επίσης σε αυτή την περιοχή είναι εγκατεστημένη η αφετηρία των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΑΛ (υπεραστικές και αστικές συγκοινωνίες), συγκλίνουν/διέρχονται οι βασικές οδικές αρτηρίες προς άλλες Πολεοδομικές Ενότητες, οικισμούς και όμορους Δήμους, είναι διαμορφωμένοι χώροι αναψυχής (πλατείες), αναπτύσσεται περιοδικά το υπαίθριο εμπόριο (λαϊκή αγορά) και λειτουργούν ανοικτοί και κλειστοί χώροι στάθμευσης (κοινόχρηστος δημοτικός χώρος και ιδιωτικό κτίριο αντίστοιχα).
• Είσοδος πόλης: τμήμα της Π. Ε. Δ (Νταηλάκη), που οριοθετείται από τη συμβολή της Λεωφόρου Κύκνων με την Οδό Γράμμου έως τα όρια της Π.Ε. Β, το οποίο παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την Π.Ε. Β καθώς είναι περιοχή αστικών εξυπηρετήσεων με κοινωνικές υποδομές και επιχειρηματικές λειτουργίες και δευτερευόντως περιοχή κατοικίας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καστοριάς

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης