Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων της Π.Ε Φλώρινας

Σύντομη περιγραφή

Αφορά μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης των δημοσίων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που ανατέθηκε στο ΕΚΕΤΑ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

Οριστικοποίηση ωρίμανσης των παρεμβάσεων για το κτίριο του Διοικητηρίου Φλώρινας

Οριστικοποίηση ωρίμανσης των παρεμβάσεων για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου – Ωδείου Φλώρινας

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή Μελέτη για το κτίριο του Πνευματικού Κέντρου-Ωδείου Φλώρινας

Ολοκληρωμένη Ενεργειακή μελέτη για το κτίριο του Διοικητηρίου Φλώρινας

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Έργο μελέτης