Μελέτη και σχεδιασμός για τη διαχείριση βιομάζας σε αγροτική περιοχή

Σύντομη περιγραφή

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με τη διαδικασία συνδυασμένης αναερόβιας χώνευσης (παραγωγή βιοαερίου) οργανικών αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων καλλιεργειών» στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας

Παραδοτέα Μελέτης

Μελέτη και σχεδιασμός για τη διαχείριση βιομάζας σε αγροτική περιοχή – Φλώρινα