Οδηγός σχετικά με τις καλές/ορθές πρακτικές αξιοποίησης βιομάζας με τεχνικές πρακτικές πληροφορίες και παραδείγματα

Σύντομη περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Τεχνολογίες Αξιοποίησης Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας
2.1. Τηλεθέρμανση
2.2. Τηλεθέρμανση και ΣΗΘ –με ατμό
2.2.1. Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού – ΣΗΘ
2.2.2. Μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ)
2.2.3. Αεριοστρόβιλοι
2.2.4. Σύστημα συνδυασμένου κύκλου σε εφαρμογές συμπαραγωγής
2.2.5. Μονάδες αεριοποίησης βιομάζας / συνδυασμένου κύκλου (BIGCC)
2.3. Τηλεθέρμανση και ΣΗΘ – χωρίς παραγωγή ατμού
2.4. Τηλεθέρμανση και ΣΗΘ – λέβητες στερεών καυσίμων
2.5. Ιδιότητες διεργασιών καυσίμου και τέφρας ποώδους βιομάζας
2.6. Ποώδης βιομάζα σε εφαρμογές καύσης μεσαίας και μεγάλης κλίμακας
2.6.1. Αποκλειστική καύση ποώδους βιομάζας
2.7. Μεικτή καύση άνθρακα και ποώδους βιομάζας
2.8. Ποώδης βιομάζα σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης
2.9. Ποώδης βιομάζα σε εφαρμογές θερμικής αεριοποίησης
2.10. Τεχνολογία ORC
3. Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
3.1. Μονάδα Παραγωγής Πελλετών στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού (Νομός Κοζάνης)
3.2. Μονάδα Συμπαραγωγής στα Γρεβενά
3.3. Άλλες Μονάδες που έχουν πάρει Άδεια από την ΡΑΕ για Κατασκευή στην Δυτική Μακεδονία
3.3.1. Μονάδα Βιομάζας στην Φλώρινα
3.3.2. Μονάδα Βιομάζας στην Δυτική Μακεδονία (Λιγνιτικό Κέντρο)
3.4. Ενεργειακή Αξιοποίηση Υπολειμμάτων Βιομηχανικών Διεργασιών
3.4.1. Αξιοποίηση Βιομάζας από την Εταιρεία Φιλιπόππουλος Ενεργειακή Α.Τ.Ε
3.4.2. Αξιοποίηση Βιομάζας από την Εταιρεία – Alfa Wood – στα Γρεβενά
3.5. Μικτή καύση Αγριαγκινάρας – Λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία
3.6. Παραγωγή Ενέργειας από Βιομηχανία Ξύλου στα Γρεβενά – ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ο.Ε
4. Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στον Ελλαδικό Χώρο
4.1. Λέβητες Πυρηνόξυλου σε Ελαιοτριβεία για Κάλυψη των Θερμικών τους Αναγκών- Κρήτη
4.2. Λέβητες Βιομάζας για Δημόσια Κτίρια
4.3. Φορητή Πιλοτική Μονάδα Αεριοποίησης Αγροτικών Υπολειμμάτων για Παραγωγή Ενέργειας

5. Παραδείγματα Καλών Πρακτικών στον Διεθνή Χώρο
5.1. Παραγωγή Ενέργειας με χρήση Βιομάζας (Midleton, Co. Cork. Ιρλανδία)
5.2. Παραγωγή Ενέργειας από Κοντέινερ με χρήση Βιομάζας (Ardee, Ιρλανδία)
5.3. Παραγωγή Ενέργειας από Βιομηχανία Παραγωγής Ξύλου – Κροατία
5.4. Θέρμανση Κτιρίων με χρήση Βιομάζας (Δημοσίων και μη) – Northumberland – UK
5.5. Παραγωγή Ενέργειας με χρήση Βιομάζας – (Brandon House Hotel, Ιρλανδία)
5.6. Χρήση Βιομάζας για Παραγωγή Ενέργειας (Τηλεθέρμανση) στις Περιοχές TCVVV Tirano – S.Caterina Valfurva – Sondalo, Lombardy,( Italy)
5.7. Παραγωγή Ενέργειας με χρήση Βιομάζας (Autun (France),Περιφέρεια Burgundy)
6. Νομοθεσία και Όρια Εκπομπών Συστημάτων Καύσης Βιομάζας
6.1. Οικιακοί Λέβητες
6.2. Βιομηχανικοί Λέβητες
7. Βιβλιογραφία

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης