Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Έργο LIFE “Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα” (ForestLife) που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων: 

  • Τοπαλίδου Στέλλα, Μαρία Κατσακιώρη, Βασιλική Χρυσοπολίτου, Π. Κακούρος, Λένα Χατζηιορδάνου και Γ. Πουλής. 2017. Τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα (Έκδοση για το Διαδίκτυο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 64 σελ. + Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/1975
  • Κακούρος Πέτρος, Στέλλα Τοπαλίδου, Λένα Χατζηιορδάνου, Γιώργος Πουλής, Μαρία Κατσακιώρη και Βασιλική Χρυσοπολίτου. 2017. Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα (Έκδοση 2). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 59 σελ. + Παράρτημα. URI: http://hdl.handle.net/11340/1976

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης