Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας

Σύντομη περιγραφή

Έργο “Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΚΒΥ 1997-1998”

  • Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου “ΦΥΣΗ 2000”. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. ΤΟΜΟΣ 1. 276 σελ. (Όρος Βέρμιο, Όρος Βαρνούντα). URI: http://hdl.handle.net/11340/865
  • Χατζηχαραλάμπους, Έλενα (υπεύθυνη σύνταξης). 1998. Κατάσταση διατήρησης των ζώων στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 10 σελ. + Παραρτήματα 116 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/878
  • Παπαστεργιάδου, Εύα. 1998. Έκθεση για την κατάσταση διατήρησης της χλωρίδας στην Ελλάδα. (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 95 σελ. + Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 70 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/157
  • Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Έκθεση της Παρακολούθησης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, του Συμφώνου Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΚΒΥ (1997-1998). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 236 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/852

Έργο “Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΚΒΥ 1999-2001”

  • Φυτώκα, Ελένη και Θάλεια Λαζαρίδου. 2001. Τεύχος Ειδικών Προδιαγραφών για την Αναγνώριση και Αποτύπωση των Ορίων των Ελληνικών Υγροτόπων. ΥΠΕΧΩΔΕ και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 16 σελ. + V παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/937
  • Χατζηχαραλάμπους, Έλενα και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2001. Κατευθύνσεις διατήρησης των ειδών και των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 32 σελ. + ΙΙΙ Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/856
  • Μιχαλάτου, Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 2001. Έκθεση στοιχείων για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 308 σελ. + XI Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/868

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης