Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων: 

 • Λίμνη Βεγορίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 – Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2025
 • Λίμνη Πετρών: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 – Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2011
 • Λίμνη Χειμαδίτιδα: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 – Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1986
 • Λίμνη Ζάζαρη: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 – Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/2029
 • Λίμνη Μικρή Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2006
 • Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Σταθμός Α & Β): Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: http://hdl.handle.net/11340/2005
 • Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016. URI: ttp://hdl.handle.net/11340/2015
 • Λίμνη Καστοριάς: Βιολογικά και φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 – Υδρολογικά δεδομένα 2012-2018. URI: http://hdl.handle.net/11340/1995
 • Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βεγορίτιδας. 2016. Αποστολάκης Α. και. Παπαδήμος. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:20.000. URI: http://hdl.handle.net/11340/1938
 • Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Χειμαδίτιδας. 2017. Αποστολάκης Α. και Χ. Δουλγέρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:15.000. URI: http://hdl.handle.net/11340/1967
 • Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Ζάζαρης. 2015. Αποστολάκης Α., Δ. Παπαδήμος και Δ. Ζέρβας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:12.000. URI: http://hdl.handle.net/11340/1935
 • Tsiaoussi V., D. Kemitzoglou and E. Mavromati. 2016. Report on the application of phytoplankton index NMASRP for reservoirs in Greece. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) and Special Secretariat for Waters, Ministry of Environment. Thermi, Greece. 16 p.

URI: http://hdl.handle.net/11340/1965

 • Zervas D., Tsiaoussi V., and I. Tsiripidis. 2018. HeLM: a macrophyte-based method for monitoring and assessment of Greek lakes. Environmental Monitoring and Assessment 190: 326. URI: http://hdl.handle.net/11340/1968
 • Demertzi K., Papadimos, V. Aschonitis, and D. Papamichail. 2019. A Simplistic Approach for Assessing Hydroclimatic Vulnerability of Lakes and Reservoirs with Regulated Superficial Outflow. Hydrology 6(3), 61. URI: http://hdl.handle.net/11340/1979
 • Papadimos D., K. Demertzi, and D. Papamichail. 2019. Assessing lake vulnerability to climate change using the coupled MIKE SHE/MIKE 11 model: Case study of Lake Zazari in Greece. Paper presented at 11th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2019) “Managing Water Resources for a Sustainable Future”. Madrid, Spain, 25-29 June URI: http://hdl.handle.net/11340/1973

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης