Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου ΕCOWASTE4FOOD του προγράματος Interreg/Europe

Το έργο ECOWASTE4FOOD ενώνει εφτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από εφτά διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να προσεγγίσει το κρίσιμο ζήτημα των αποβλήτων τροφίμων. Οι αρχές αυτές είναι το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Μελετών Μεσογείου Αγρονομικό Ινστιτούτο Μονπελιέ (CIHEAM-IAMM)-Γαλλία, η Περιφέρεια της Wielkopolska-Πολωνία, ο Δήμος της Φεράρα-Ιταλία, η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας-Φιλανδία, η Περιφέρεια της Προβηγκίας-Άλπεις-Κυανής Ακτής-Γαλλία, το Συμβούλιο Κομητείας του Devon-Ηνωμένο Βασίλειο, και ο Οργανισμός αποβλήτων της Καταλονίας (ARC)-Ισπανία). Οι τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται, ανταλλάσουν εμπειρίες και γνώσεις, ώστε να προωθήσουν στην περιοχή τους την έννοια και την πρακτική της οικολογικής καινοτομίας (eco-innovation) που οδηγεί στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, ως μέσο για να επιτύχουν μια έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η οικολογική καινοτομία αντικατοπτρίζει πλήρως την περιβαλλοντική πλευρά του έργου επιτρέποντας να διερευνηθούν διάφοροι τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών, όπως πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την υφιστάμενη πολιτική, η αλλαγή στη διαχείριση ή/και η αλλαγή στρατηγικής. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους εταίρους στην καλύτερη αντιμετώπιση της μείωσης των αποβλήτων/απορριμμάτων τροφίμων στην πηγή και των απωλειών τροφίμων σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κεφαλαιοποιεί τα αποτελέσματα για τον καθορισμό των στρατηγικών αξόνων και των δράσεων που θα ενταχθούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΜ και θα συνεισφέρουν στη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία.

Παραδοτέα Μελέτης

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης ΕCOWASTE4FOOD

Regional Action Plan ΕCOWASTE4FOOD

Έργο μελέτης

ECOWASTE 4 FOOD