Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Σύντομη περιγραφή

Τελικό Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) που αφορά τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου REBORN [Στήριξη των ΜμΕ της Περιφέρειας για την ανάπτυξη δράσεων (που επίσης σχετίζονται με την ΕΤΑΚ) ως επί το πλείστον των ΜμΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα λόγω της εναπομένουσας οικονομικής κρίσης] του προγράματος Interreg/Europe

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης