Πλήρης φάκελος με τα στοιχεία για την παραγωγή βιομάζας από τον αγροτικό και δασικό τομέα και οικονομικά στοιχεία εξαγωγής και διάθεσης της βιομάζας Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Παραγωγή βιομάζας – Εφοδιαστική αλυσίδα

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης