Προμελέτη σκοπιμότητας αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου στο κολυμβητήριο Γρεβενών με λέβητα βιομάζας

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της διαθέσιμης ποσότητας βιομάζας φυτικής, δασικής και ζωικής προέλευσης στο Δήμο Γρεβενών και η δυνατότητα αξιοποίησής τους ως πρώτες ύλες για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού κλειστού κολυμβητηρίου.
Στη 2ηενότητα περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Γρεβενών.
Στην 3η ενότητα παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλειστού κολυμβητήριου που σχετίζονται με την κατανάλωση πετρελαίου καυσίμου και τα στοιχεία του λέβητα και τις ανάγκες θέρμανσης.
Στην 4η ενότητα παρουσιάζεται η εκτίμηση του δυναμικού βιομάζας στο Δήμο Γρεβενών και στην 5η ενότητα το ενεργειακό περιεχόμενο.
Στις ενότητες 6 και 7, παρουσιάζεται το έντυπο της ενεργειακής επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης και ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών του κτιρίου και του δικτύου σωληνώσεων, αντίστοιχα.
Στην ενότητα 8, παρουσιάζονται οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και τα αποτελέσματα που θα έχουν. Τέλος, στην ενότητα 9, παραθέτονται τα συμπεράσματα όλης της μελέτης.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης