Προμελέτη σκοπιμότητας για μονάδα πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δ. Σερβίων-Βελβεντού

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας αφορά τη διερεύνηση επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας πελλετοποίησης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στο Δήμο ΣερβίωνΒελβεντού. Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται και αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργικές και τεχνικές πτυχές της επένδυσης.
Η προτεινόμενη επένδυση αποτελεί πρότυπο βιώσιμου και ανταποδοτικού έργου σε μικρή κλίμακα καθώς αποσκοπεί στο συνδυασμό δύο νέων τεχνολογιών που αναφέρονται στη συνέχεια με σημαντικές συνέργειες μεταξύ τους:
1. Μία μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων και αγροτικών υπολειμμάτων
2. Μία μονάδα παραγωγής πέλλετ από δασικά υπολείμματα

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης