Προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη (WinWin)

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα WIN-WIN επικεντρώνεται στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην περιφερειακή παραγωγή και ανάπτυξη, μέσω της αύξησης της συμμετοχής τους στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση των ικανοτήτων και στην ενίσχυση του γυναικείου δυναμικού στις επιλεγμένες περιοχές (Φλώρινα, Πέλλα, Βίτολα και Ρέσεν) και θα παρέχει ενεργά την δυνατότητα επιχειρηματικής δημιουργίας ή ανάπτυξης. Σημαντικός παράγοντας είναι η δημιουργία/ανάπτυξη μικρών ευέλικτων σταθερών ή κινητών μονάδων, με την χρήση του μοντέλου Women Resource Centres (WRCs), το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως το κλειδί της επιτυχίας τέτοιων πρωτοβουλιών στις Σκανδιναβικές χώρες. Τα WRCs έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των φύλων και στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό το μοντέλο έχει μεταφερθεί σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης. Μέσω αυτών των WRCs, θα προσφερθεί μια μεγάλη γκάμα εργαλείων και ιατρικών υπηρεσιών στις γυναίκες των επιλεγμένων περιοχών: πληροφορίες για εκπαίδευση, εργασιακές ευκαιρίες, χρηματοδότηση επιχειρηματικότητας, ευκίνητα μοντέλα άσκησης, συμβουλευτική και καθοδήγηση.

WIN WIN Αποτελέσματα μελετών – μέτρα πολιτικής

WIN WIN Παρουσίαση των επιχειρηματικών ευκαιριών στην περιοχή παρέμβασης

WIN WIN Χαρτογράφηση της υφισταμενης κατάστασης και ανάλυση της επιχειρηματικής καταστασης στην περιοχή παρέμβασης

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 5

Έργο μελέτης