Στρατηγικό Πλάνο για το Δάσος των Γρεβενών – Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος

Σύντομη περιγραφή

Κάθε μοντέλο δάσους είναι μοναδικό. Ωστόσο, όλοι μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Με βάση αυτούς τους στόχους, δημιουργούνται δυναμικές θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη προτύπων συνεργασίας μεταξύ των μελών.
Model Forest of Grevena

Η δημιουργία του Πρότυπου Δάσους Γρεβενών αποτέλεσε το κύριο στόχο του προγράμματος “MED Forest Model της Κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg IVB MED που θέλει να βάλει σε λειτουργία έναν συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών για τον κοινό καθορισμό ενός «μεσογειακού προτύπου» δάσους καθώς επίσης και την συγκεκριμένη εφαρμογή του: τη δημιουργία του πρώτου πρότυπου δάσους μέσα σε κάθε περιοχή, που χάρη στο πρόγραμμα, κατάφερε να πραγματοποιηθεί.
Μεθοδολογικός Οδηγός για τον καθορισμό ενός μοντέλου για ένα Πρότυπο Μεσογειακό Δάσος

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Έργο μελέτης