Τεχνική έκθεση εξέτασης βιωσιμότητας και σκοπιμότητας ενεργειακών φυτών περιτρόπου χρόνου (SRC) και του προγράμματος δάσωσης γεωργικών γαιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή
2. Σχήματα ενεργειακών φυτών σε διεθνές επίπεδο
2.1. Αξιολόγηση και επιλογή θέσης
2.2. Σχεδιασμός φύτευσης
2.3 Προετοιμασία εδάφους
2.4. Επιλογή φυτικού υλικού και φύτευση
2.5. Λίπανση
2.6. Άρδευση
2.7. Εχθροί κι ασθένειες
2.8. Συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση
3. Σχήματα ενεργειακών φυτών σε εθνικό επίπεδο
3.1. Ιτιά η λευκή
3.2. Λεύκη
3.3 Ψευδοακακία
4. Σχήματα ενεργειακών φυτών σε τοπικό επίπεδο
4.1. Πιλοτική καλλιέργεια αγριαγκινάρας
4.2. Πρόγραμμα δάσωσης γεωργικών εκτάσεων
4.3. Αποκατάσταση εδαφών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
4.4. Πρόταση επιδεικτικής καλλιέργειας στο ΛΚΔΜ
4.5. Συμπεράσματα
5. Βιβλιογραφία

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης