Θυλακες Καινοτομίας: Μελέτη σκοπιμότητας, θεσμοθέτησης & οργάνωσης νέων θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας

Σύντομη περιγραφή

Συνοπτικά:

Α. Οι θύλακες καινοτομίας θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο της Ζώνης Καινοτομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή, ακολουθώντας την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31/08/2022.
Β. Χαρακτηρίζονται από το κύριο αντικείμενό τους, αλλά λειτουργούν σε ανοικτή επικοινωνία και δικτύωση με τους υπολοίπους θύλακες της ζώνης, ώστε να υποστηρίζουν και την εγκατάσταση ενδιαφερομένων σε άλλα αντικείμενα άλλων θυλάκων της ζώνης.
Γ. Επιδιώξεις προτεραιότητας για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την άμεση λειτουργία συνιστούν :
1. Η προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου της Ζώνης Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας
2. Η υποστήριξη της άμεσης λειτουργίας των θυλάκων με την αξιοποίηση υποδομών οι οποίες διασφαλίζουν άμεση εγκατάσταση και λειτουργία
3. Ο οδικός χάρτης εφαρμογής των επομένων σταδίων ίδρυσης και λειτουργίας των τριών θυλάκων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι μελέτες ωρίμανσης σε παράλληλη διαδικασία της λειτουργίας και εξέλιξης της ανάπτυξής τους.

Επιγραμματικά αναφέρονται σε

  1. Θύλακας καινοτομίας στην αγροδιατροφή, το τρόφιμο και την οινοποιία, με έμφαση στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση, υποστήριξη και εκσυγχρονισμό των γεωργικών (συμπεριλαμβανομένης της οινοποιητικής παραγωγής Αμυνταίου) και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου, ειδικά σύμφωνα με τις νέες τάσεις και στροφή της παγκόσμιας αγοράς ειδικά στη μετα-COVID εποχή. Προτεινόμενη έδρα η Φλώρινα, κυρίως λόγω της παρουσίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και των υποδομών της, όπως και της διασυνοριακής της θέσης.
  2. Θύλακας καινοτομίας με έμφαση στην διεθνή εξωστρέφεια αλλά και την διασυνοριακότητα. Προτεινόμενη έδρα η Καστοριά λόγω της δραστηριότητας στο τομέα της γούνας, της εξοικείωσης με τα αντικείμενα αλλά και της δυνητικής εξεύρεσης υποδομών για άμεση υλοποίηση όπως και της διασυνοριακής της θέσης.
  3. Θύλακας καινοτομίας στις δραστηριότητες ορεινών όγκων, καλύπτοντας όλο το φάσμα παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως διαχείριση δασών, κτηνοτροφίας, ορεινών καλλιεργειών, ορεινού και εναλλακτικού τουρισμού, οργάνωσης και λειτουργίας ορεινών πόλεων και κοινοτήτων. Προτεινόμενη έδρα τα Γρεβενά δεδομένης της θέσης της πόλης σε σχέση με τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της χώρας και τις υποδομές μεταφορών.

Παραδοτέα Μελέτης

Θύλακες Καινοτομίας Π1.1_ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Θύλακες Καινοτομίας Π2.1_ΕΠΙΧ_ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Θύλακες Καινοτομίας Π3.1_ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ