Βελτίωση της γνώσης των λιμνών Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών & Βεγορίτιδα

Σύντομη περιγραφή

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων»:

 

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης