Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και στους καστανεώνες της χώρας

Σύντομη περιγραφή

Από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η τελική έκθεση της Δράσης παρασκευής και του έργου «Βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και στους καστανεώνες της χώρας για –Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων»
Τελική έκθεση της Δράσης παρασκευής και του Έργου 2015
Τελική έκθεση της Δράσης παρασκευής και του Έργου 2016

Παραδοτέα Μελέτης

Έργο μελέτης