Υπολογισμός – εκτίμηση ποσοτήτων βιομάζας ανά περιοχή και νομό με τη χρήση κατάλληλων συστημάτων

Σύντομη περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή
1.1. Ορισμός και Πηγές Ποώδους Βιομάζας
1.2. Ορισμός και Πηγές Δασικής Βιομάζας
2. Παραγωγή Δασικής και Αγροτικής Βιομάζας
2.1. Κατάσταση στον Ελλαδικό χώρο
2.2. Κατάσταση στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
2.2.1. Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
2.2.2. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
2.2.3. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
2.2.4. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
3. Παραγωγή δασικών προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
3.1. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
3.2. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
3.3. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
3.4. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
4. Χωροθέτηση και διαστασιολόγηση μονάδων μετακομιδής βιομάζας
4.1. Σύστημα συλλογής βιομάζας, μακράς αποθήκευσης, μεταφοράς προς τη μονάδα
4.2. Σύστημα μακράς αποθήκευσης ξυλώδους βιομάζας (woody biomass)
4.3. Σύστημα μακράς αποθήκευσης αγροτικής βιομάζας (herbaceous biomass)
4.4. Σύστημα υποδοχής, ενδιάμεσης αποθήκευσης βιομάζας
5. Συμπεράσματα
Παράρτημα
6. Βιβλιογραφία

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης