Ημερήσια Διάταξη: Διαδικτυακό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Law 9

 

Διαδικτυακό Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία με έμφαση
στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων

Ημερήσια Διάταξη

Ημερομηνία: 14/04/2022

Link: https://us06web.zoom.us/j/85232127220?pwd=YlpLT2paZnZPTjJvZWlkaUtyblVDdz09

11:00-11:15 Εισαγωγή
11:15-11:30 Διαδραστική Παρουσίαση «Εντοπισμός
Προκλήσεων στον κλάδο Τυροκομίας»
Βασίλειος Μαχαιράς, Συντονιστής Δομής
RIS/ΠΤΑ ΔΜ
11:30-11:45 Ανάπτυξη Συνεργασιών στον κλάδο της
τυροκομίας στη Δυτική Μακεδονία
Λάμπρος Χατζηζήσης, Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης
11:45-12:00 «Ο καινοτόμος και αναπτυσσόμενος
τομέας …(;) των γαλακτοκομικών
προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία
Ιωάννης Καϊμακάμης, Δρ. Γεωπονίας,
Ζωικής Παραγωγής
12:00-12:15 Επόμενα βήματα – Η διακρατική διάσταση
της Διαδικασίας Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης
Αναστάσιος Σιδηρόπουλος,
Οικονομολόγος – Διευθυντής Αναπτυξιακής
Μετάβασης της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε.