Διάκριση του συνιδρυτή της Metamind innovations, καθηγητή Πάνου Σαρηγιαννίδη.

 

Ο συνιδρυτής της spin-off εταιρίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Metamind innovations, καθηγητής Πάνος Σαρηγιαννίδης, τιμήθηκε με το υψηλού κύρους βραβείο IEEE Cyber Security & Resilience – IEEE SMC TCHS Research and Innovation Award 2023!

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει την εξαιρετική αφοσίωση, συνεισφορά και καινοτομία στον τομέα της Εσωτερικής Ασφάλειας.  Αποτελεί απόδειξη της αδιάκοπης επιδίωξης του καθηγητή Σαρηγιαννίδη για την αριστεία και τη δέσμευση για την προώθηση των τεχνολογικών συνόρων.

Για περισσότερα:

https://www.facebook.com/MetaMindInnovations

https://www.facebook.com/photo?fbid=310262824841709&set=pcb.310264298174895