Δημιουργία Μητρώου και Καταλόγου Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν διαδικασίες ΕΤΑΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Άραγε, πόσες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσουν διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης; Πόσες ξεχωρίζουν στον τομέα αυτόν;
Με στόχο τη χαρτογράφηση των φορέων επιχειρηματικότητας που αναπτύσσουν ήδη έρευνα ή επιθυμούν να αναπτύξουν στο μέλλον, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές μελλοντικές δράσεις της Περιφέρειας, η Δομή Στήριξης της RIS/ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας δημιούργησε:
• Μητρώο Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναπτύσσουν διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης.
• Κατάλογο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης.
Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη φόρμα (ερωτηματολόγιο) στον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/FHJAAMcp99CAxmQ38
Η φόρμα θα παραμένει διαρκώς ανοικτή και θα επικαιροποιείται.