«Εργαλεία υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας» του ΠΤΑ στην εκδήλωση Startup Europe Week Kozani

 

Τα «Εργαλεία υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας» παρουσίασε ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Δημήτριος Μαυροματίδης στην εκδήλωση Startup Europe Week Kozani με τίτλο «Ανάπτυξη Τοπικού Οικοσυστήματος Νεοφυών Επιχειρήσεων σε μια Περιφέρεια Δίκαιης Μετάβασης» που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2024 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στα εργαλεία που συνθέτουν την Πλατφόρμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δημιούργησε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα:

  • στην ψηφιακή πλατφόρμα του Portal RIS που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς της καινοτομίας στην ΠΔΜ
  • στην ψηφιακή πλατφόρμα <ergasiaPDM> για την απασχόληση
  • και στο Αποθετήριο Μελετών

τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων που διαδραματίζουν αναπτυξιακό ρόλο στην περιφέρεια, ιδιαίτερα σε ζητήματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, προκειμένου να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εισήγησης  και την παρουσίαση σε μορφή pdf.