Οι εγγεγραμμένοι χρήστες με ρόλο RTDI Representative μπορούν να εισάγουν τους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν. Η προηγούμενη ενέργεια πραγματοποιείται μέσω της παρακάτω διαδρομής:

– Ο λογαριασμός μου (/logariasmos-xristi/) > Οι φορείς μου (logariasmos-xristi/oi-foreis-mou/) > Εισαγωγή νέου φορέα (logariasmos-xristi/oi-foreis-mou/eisagwgh-forea/)

Οι εκπρόσωποι φορέων ΕΤΑΚ μπορούν επιπλέον να επεξεργαστούν τους φορείς τους οποίους έχουν εισάγει. Η προηγούμενη ενέργεια επιτυγχάνεται μέσω της παρακάτω διαδρομής:

– Ο λογαριασμός μου (/logariasmos-xristi/) > Οι φορείς μου (logariasmos-xristi/oi-foreis-mou/) > Επιλογή στην λέξη «Επεξεργασία» σε έναν από τους διαθέσιμους φορείς του χρήστη (/body/body_name/?content-template-id=2106). Στην τελευταία σελίδα εμφανίζεται η φόρμα  επεξεργασίας ενός φορέα η οποία είναι προ συμπληρωμένη με τα στοιχεία του εκάστοτε φορέα.

Οι εκπρόσωποι φορέων ΕΤΑΚ μπορούν ακόμα να διαγράψουν τους φορείς τους οποίους έχουν εισάγει. Η προηγούμενη ενέργεια επιτυγχάνεται μέσω της παρακάτω διαδρομής:

– Ο λογαριασμός μου (/logariasmos-xristi/) > Οι φορείς μου (logariasmos-xristi/oi-foreis-mou/) > Επιλογή στην λέξη «Διαγραφή» σε έναν από τους διαθέσιμους φορείς του χρήστη.

Τέλος, οι εκπρόσωποι φορέων ΕΤΑΚ μπορούν να προβάλουν τους φορείς τους οποίους έχουν εισάγει. Με αυτή την λειτουργία μπορούν να δουν πως εμφανίζεται το δημόσιο προφίλ του εκάστοτε φορέα στην περίπτωση όπου αυτός είναι ορατός και στους υπόλοιπους χρήστες της υπηρεσίας.