Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του προφίλ του. Τα στοιχεία που μπορεί να μεταβάλει είναι το όνομα, επώνυμο, email, κωδικός πρόσβασης και αν πρόκειται για Εκπρόσωπο φορέα ΕΤΑΚ. Η προηγούμενη ενέργεια πραγματοποιείται μέσω της παρακάτω διαδρομής:
– Ο λογαριασμός μου (/logariasmos-xristi/) > Φόρμα επεξεργασίας