Δείκτης: Πληθυσμός

Περιγραφή Δείκτη: 

Ως πληθυσμός ορίζεται όλοι οι υπήκοοι που βρίσκονται σε μια χώρα ή απουσιάζουν προσωρινά από μια χώρα και οι αλλοδαποί που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι σε μια χώρα. Αυτός ο δείκτης δείχνει τον αριθμό των ανθρώπων που ζουν συνήθως σε μια περιοχή. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι οι ετήσιες αλλαγές στον πληθυσμό που προκύπτουν από γεννήσεις, θανάτους και καθαρή μετανάστευση κατά τη διάρκεια του έτους. Ο συνολικός πληθυσμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στο εξωτερικό, έμποροι ναυτικοί στη θάλασσα, διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο εξωτερικό, άμαχοι αλλοδαποί που κατοικούν στη χώρα, εκτοπισθέντες που διαμένουν στη χώρα. Ωστόσο, αποκλείει τα ακόλουθα: ξένες ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα, ξένο διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στη χώρα, αμάχους αλλοδαπούς που βρίσκονται προσωρινά στη χώρα. Οι προβολές πληθυσμού είναι ένα κοινό δημογραφικό εργαλείο. Παρέχουν τη βάση για άλλες στατιστικές προβλέψεις, βοηθώντας τις κυβερνήσεις στη λήψη αποφάσεων. Αυτός ο δείκτης μετριέται σε όρους ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης και σε χιλιάδες άτομα.

 

Επιλέξτε χρονολογία

Πληθυσμός για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας

Πληθυσμός για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας (πίνακας)

Συγκεντρωτικά Διαγράμματα της Δυτικής Μακεδονίας

Πληθυσμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για όλα τα έτη

Πληθυσμός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για όλα τα έτη (πίνακας)