Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης για τον Δημόσιο Τομέα (εκφρασμένο σε εκατομμύρια $)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!