Μερίδιο των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη για τον Ιδιωτικό Τομέα (σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!