Δείκτης κατά Κεφαλήν Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)
(εκφρασμένο σε σταθερές τιμές USD)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!