Δείκτης Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), εκφρασμένο σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ (σταθερές τιμές, σταθερές ppps)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!