Δείκτης Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (GVA) στη Συνολική οικονομία
(εκφρασμένο σε εκατ. δολάρια ΗΠΑ )

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!