Δείκτης Γεννητικότητας – Αναλογία παιδιού προς γυναίκα
(εκφρασμένο σε ποστοστό (%) / Παιδιά (0-4 ετών) και Γυναίκες (15-49 Ετών))