Δείκτης Γήρανσης – Μερίδιο ηλικιωμένου πληθυσμού (65 ετών και άνω)