Δείκτης Ποσοστού Ανεργίας
(εκφρασμένο σε ποστοστό (%) ανέργων σε ηλικές από 15 έως 64 ετών)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!