Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης που απασχολείται από τον Ιδιωτικό Τομέα (σε ποσοστό (%) της συνολικής απασχόλησης)

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!

Η Φόρτωση του γραφήματος είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ περιμένετε!