ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Μελέτες

No items found