Άνεση, αντιληπτή ποιότητα αέρα και πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε γραφεία μοντέρνων κτιρίων σε επιβαρυμένες περιοχές

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Άνεση, αντιληπτή ποιότητα αέρα και πραγματική περιβαλλοντική επιβάρυνση σε γραφεία μοντέρνων κτιρίων σε επιβαρυμένες περιοχές». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Μελέτες

No items found