Δημιουργία Μονάδας Βιοαερίου με παράλληλη εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Κτιριακές Εργασίες για Υφιστάμενη Χοιροτροφική Επιχείρηση

 

Σύντομη περιγραφή

Περιέχει στοιχεία καινοτομίας ύψους 530.600€

Μελέτες

No items found