Επέκταση – Εκσυγχρονισμός Εκτροφείου Γουνοφόρων Ζώων

 

Σύντομη περιγραφή

Περιέχει στοιχεία καινοτομίας ύψους 19.000€.

Φορείς

No items found

Μελέτες

No items found