Έξυπνες Τεχνολογίες και Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Έξυπνες Τεχνολογίες και Συστήματα Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη: Προσέγγιση με τη Δυναμική Συστημάτων». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Μελέτες

No items found