Ίδρυση Βιοτεχνικής Μοναδας Παραγωγής Προϊόντων απο Γούνα της εταιρείας “ACTIVE A.E”, με ταυτόχρονη Μετεγκατάσταση Υφιστάμενου Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Σύντομη περιγραφή

Περιέχει στοιχεία καινοτομίας ύψους 12.250€

Φορείς

No items found

Μελέτες

No items found