Νέοι/ες «σε κρίση»/ στην κρίση: Κατασκευές της επιστημονικής μετανάστευσης στον λόγο Ελλήνων/ίδων του εξωτερικού και των ΜΜΕ

 

Σύντομη περιγραφή

Η μετανάστευση Ελλήνων/ίδων στο εξωτερικό δεν αποτελεί άγνωστο φαινόμενο για την Ελλάδα. Ωστόσο, από το 2010 και μετά, το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει εκ νέου γιγαντωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Χιλιάδες Έλληνες/ίδες, νεαρής κυρίως ηλικίας, με πανεπιστημιακούς τίτλους και υψηλή ειδίκευση, επιλέγουν ή/και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, προκειμένου να ξεφύγουν από την ανεργία και να εργαστούν με αξιοπρεπείς μισθούς, σε εργασιακό περιβάλλον αντάξιο των φιλοδοξιών τους. Λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του μετακινούμενου πληθυσμού, η επιστημονική μετανάστευση ως μια μορφή νεομετανάστευσης είναι ευρύτερα γνωστή με τον νεολογισμό “”brain drain”” (διαρροή εγκεφάλων / επιστημονικού δυναμικού). Το παρόν ερευνητικό έργο εξετάζει το πώς Έλληνες επιστήμονες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μιλήσουν για την εμπειρία τους αυτή, πώς δηλαδή τα αξιοποιούν για να εκφράσουν αγωνίες, σκέψεις, συναισθήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευσή τους και την κρίση στην Ελλάδα, να μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και να ενημερώσουν μελλοντικούς/ές μετανάστες/τριες. Επίσης, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο το φαινόμενο της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προσεγγίζεται στα Ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως π.χ. εκπομπές στην τηλεόραση, διαφημίσεις, περιοδικά κλπ.

Μελέτες

No items found