Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην 86η ΔΕΘ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το σημαντικότερο επιχειρηματικό και οικονομικό γεγονός της χώρας μας. Συμμετέχουμε στη ΔΕΘ σε μία περίοδο ιδιαίτερων προκλήσεων για την οικονομία και την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας καθοριστικά, μέσω της Πλατφόρμας στήριξης της Αναπτυξιακής Διαδικασίας, στο σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών που τεκμηριωμένα υποστηρίζουν τους παραγωγικούς φορείς  της Δυτικής Μακεδονίας. Καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Δομής Στήριξης της Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS) θα βρίσκεται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση του σε θέματα που άπτονται της Πλατφόρμας στήριξης της Αναπτυξιακής Διαδικασίας, της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Θα μας βρείτε στο Περίπτερο 16, Stand 24, από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2022