Δημιουργία Μητρώου και Καταλόγου Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν διαδικασίες ΕΤΑΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Άραγε, πόσες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναπτύσσουν διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης; Πόσες ξεχωρίζουν στον τομέα αυτόν; Με στόχο τη χαρτογράφηση των φορέων επιχειρηματικότητας που αναπτύσσουν ήδη έρευνα [...]