Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2022, 2018-22 και 2014-22.

 

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τη διάρκεια του 2022 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν διεθνείς εμπορικές συναλλαγές ύψους 493.735.726 ευρώ.  Το ύψος των εξαγωγών ανήλθε στα 332.693.456 ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές ύψους 161.042.270 ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι ένα θετικό Ισοζύγιο Εμπορικών Συναλλαγών

Το 2022 τον μεγαλύτερο όγκο εμπορικών συναλλαγών κατέγραψε ο τομέας προτεραιότητας RIS <Υλικά – Κατασκευές> (47,09%), ακολουθούμενος από τον τομέα <Γούνα> (31,34%).» 

Για την εξέλιξη του Ισοζυγίου Εμπορικών Συναλλαγών και την πορεία των εξαγωγών και εισαγωγών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικά και ανά τομέα προτεραιότητας RIS, το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά και την τελευταία πενταετία (2018-2022) μπορείτε να ενημερωθείτε από την αναφορά που συνέταξε η Δομή Στήριξης RIS/ΠΤΑ ΔΜ, εδώ. 

 

Δεδομένου ότι η παρακολούθηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS)  αφορά στο διάστημα 2014-2022, περιλαμβάνεται σχετική ανάλυση και για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

«Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου 2014-2022 είναι ότι ο τομέας <Γούνα> παρά τη μεγάλη συρρίκνωση της οικονομικής του δραστηριότητας συνεχίζει να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο όγκο εμπορικών συναλλαγών στην ΠΔΜ (…και να καλύπτει το 47,65% του  ισοζυγίου αυτών),  ενώ αρχίζει και αυξάνεται η συμβολή δύο άλλων τομέων, των <Υλικά – Κατασκευές> και <Αγροδιατροφή>.»